Wie is Plan België?

Onze visie

Plan België streeft ernaar een wereld mee uit te bouwen waarin alle kinderen zich volledig kunnen ontplooien in de eigen gemeenschap, een wereld die ook de waardigheid en alle rechten van kinderen respecteert, conform het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK, 1989).

Onze missie

Plan België is een onafhankelijke niet-gouvernementele organisatie, lid van de internationale Plan-koepel. Onze missie bestaat erin om de levensomstandigheden van kinderen en hun gemeenschap structureel te verbeteren in de armste landen van Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Dat gebeurt via een specifieke aanpak, namelijk de kindgerichte gemeenschapsontwikkeling.

We werken met en voor de meest kwetsbare kinderen, hun gemeenschap en de lokale overheden om kwaliteitsvolle programma’s te ontwikkelen die een grote impact genereren en een verschil maken op gebied van gezondheid, onderwijs en bescherming.

In België sensibiliseren we het grote publiek en zetten we kinderrechten op de agenda van scholen, media en politici. Om onze missie te financieren werven we fondsen bij particulieren, Plan Ouders, overheden en bedrijven.

Meer informatie over Plan België op http://www.planbelgie.be